Osocze i fibryna bogatopłytkowa w medycynie estetycznej i regeneracyjnej.

Osocze i fibryna bogatopłytkowa w medycynie estetycznej i regeneracyjnej.

Osocze bogatopłytkowe (Platelet-rich plasma PRP) jest autologicznym preparatem krwiopochodnym zawierającym skoncentrowane płytki krwi (PLT, platelets), które są zawieszone w niewielkiej objętości osocza. Istotą działania PRP jest uwalnianie z ziarnistości płytek czynników wzrostowych, które wspomagają regenerację uszkodzonych tkanek. Otrzymuje się je z krwi obwodowej pobranej od pacjenta, poprzez jej wirowanie, co powoduje rozdzielenie poszczególnych elementów morfotycznych zależnie od ich ciężaru i skutkuje zagęszczeniem PLT. Osocze bogatopłytkowe cechuje znacznie zwiększone stężenie tak zwanych płytkopochodnych czynników wzrostu, białek wydzielanych z ziarnistości α PLT w czasie ich aktywacji. 

 

Osocze i Fibryna

Metodę tę stosuje się od kilkunastu lat w chirurgii twarzowo-szczękowej i kardiochirurgii, a od niedawna także w innych dziedzinach medycyny, między innymi w ortopedii, dermatologii, medycynie sportowej jak również w medycynie estetycznej. W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie terapią za pomocą PRP, głównie za sprawą licznych doniesień w mediach o zastosowaniu tej metody przez znanych sportowców i celebrytów oraz intensywnie prowadzonej kampanii promocyjnej na rynku usług medycznych. Po raz pierwszy PRP zastosowano podczas operacji kardiochirurgicznej. Użycie autologicznych koncentratów płytkowych i krwinek czerwonych znacznie zmniejszało zapotrzebowanie na transfuzje krwi podczas zabiegu i w konsekwencji również koszty procedur. W kolejnych latach badano między innymi wpływ PRP na szybkość gojenia się, a także występowanie infekcji mostka po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG, coronaryartery bypass surgery), co stanowi istotny problem kliniczny. 

Dziedziną w której PRP stosuje się na stosunkowo szeroką skalę jest chirurgia twarzowo-szczękowo. Najwięcej prób klinicznych dotyczyło grup pacjentów, którym po rekonstrukcji kości szczęki lub zatok przynosowych autologicznym przeszczepem kości podawano PRP w celu uzyskania szybszego wszczepu. Korzystne wyniki stosowania PRP w stomatologii opisano również w odniesieniu do zabiegów ekstrakcji zębów. Przeprowadzone badania wykazały, że PRP zmniejsza obrzęk i dolegliwości bólowe w miejscu po ekstrakcji, powodując szybsze gojenie rany. Podobne wyniki uzyskano po zabiegach wszczepiania implantów kostnych oraz po operacyjnym leczeniu defektów przyzębia. Osocze bogatopłytkowe powodowało lepszą adhezję przeszczepionych tkanek i zapewniało bardziej skuteczną hemostazę, niż w grupie leczonej standardowymi metodami.

Chirurgia plastyczna jest kolejną dziedziną, w której wykorzystuje się wspaniałe efekty działania PRP szczególnie w leczeniu przewlekłych ran (m.in. stopy cukrzycowej). W większości przypadków cykliczne podawanie PRP (co ok. 2 tygodnie) doprowadziło do szybszej epitelializacji i zamknięcia rany w porównaniu z klasycznym leczeniem chirurgicznym. W połączeniu z przeszczepieniem tkanki tłuszczowej PRP stosowano również w chirurgii rekonstrukcyjnej twarzy. Po trwającej rok obserwacji uzyskano lepszą korekcję konturu twarzy niż w grupie kontrolnej.  Kolejne badania nad właściwościami zastosowania metody PRP jest jej przeciwbólowy efekt działania w prospektywnym badaniu służącym ocenie subiektywnego odczucia bólu i ilości stosowanych leków przeciwbólowych. Badania przeprowadzono na wybranej grupie pacjentek po dużych zabiegach ginekologicznych. Osocze bogatopłytkowe podawano w miejsce zabiegu po uzyskaniu hemostazy. Ból pooperacyjny w grupie otrzymującej PRP trwał krócej i miał mniejsze nasilenie. Zastosowano również mniej opioidowych leków przeciwbólowych. 

Opracowanie metod pozyskiwania i stosowania preparatów bogatopłytkowych stało się możliwe dzięki inżynierii tkankowej. Leczenie za pomocą płytkowych czynników wzrostu zalicza się do najbardziej dynamicznie rozwijającej dziedziny medycyny która skupia się na wykorzystywaniu i wzmacnianiu naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu jak również do leczenia różnych schorzeń. 

A-PRF+ oraz i-PRF to kolejne generacje preparatów zawierających płytki krwi. Pionierem i wynalazcą jak i propagatorem stosowania czynników wzrostu zawartych w fibrynie bogatoplytkowej jest Dr J.Choukroun który zastosował tę metodę w chirurgii stomatologicznej i regeneracyjnej. 

A-PRF+ Advanced Platelet Rich Fibrin Plus to ulepszona fibryna bogatopłytkowa, zaś i-PRF to Incjectable Platelet Rich Fibrin to iniekcyjna (płynna i nadająca się do iniekcji) fibryna bogatopłytkowa.  A-PRF Plus i I-PRF, w przeciwieństwie do PRP, są to preparaty bogate w fibrynę-aktywna formę fibrynogenu, która dzięki swojej strukturze tworzy elastyczna matryce dla komórek.  Preparaty fibrynowe miały swoje zastosowanie w medycynie już kilka lat temu, jednak wówczas były dostępne jedynie w formie żelu, który nie nadawał się do iniekcji, sprawdzał się za to np. w przypadkach leczenia owrzodzeń skóry.  Fibryna I-PRF jest pod tym względem inna. Utrzymuje postać płynną przez ok. 12 do 15 minut od przygotowania. 

Z punktu widzenia medycyny estetycznej zasadniczą różnicą pomiędzy osoczem PRP a fibryna I-PRF jest ilość, jakość jak i sposób działania oraz potencjał komórek krwi i trombocytów (czyli PLT) obecnych w fibrynie. Ma to bowiem bezpośredni wpływ na efekty stosowanych terapii w medycynie estetycznej, szczególnie terapii tzw. anti-aging. Zarówno ilość jak i tempo uwalniania czynników wzrostu znacząco różnią się w preparatach PRP i I-PRF. Fibryny uwalniają niektóre czynniki wzrostu dłużej i w większych stężeniach, chodzi tu przede wszystkim o płytkowe czynniki wzrostu (PGF), które są magazynowane w trombocytach, a następnie uwalniane. 

W sposób naturalny następuje proces polimeryzacji włóknika w fibrynie PRF, który sprzyja wychwytywaniu i kumulacji komórek oraz cytokin już podczas wirowania. Następnie zostaje wytworzona trójwymiarowa sieć fibrynowa, która zostaje poddana naturalnej „aktywacji” (bez trombiny czy jonów wapnia, jak to ma miejsce w przypadku PRP) poprzez kontakt tkanki docelowej z kolagenem w miejscu aplikacji. Dzięki temu następuje powolne uwalnianie zawartych w PLT czynników PGF (ponad 7 dni) co w rezultacie prowadzi do dłuższej ekspozycji tkanek na ich stałe stężenie. 

Fibryna I-PRF, podobnie jak osocze PRP,  jest uzyskiwane z krwi pacjenta poprzez jej odpowiednią obróbkę.  W odróżnieniu do PRP (powyżej 1300 obr./min odwirowania krwi), fibrynę I-PRF uzyskuje się podczas podobnego procesu wirowania krwi, jednak proces ten trwa krócej i dużo wolniej niż w przygotowaniu PRP. Dzięki zmniejszeniu prędkości wirowania (poniżej 700 obr./min) można uzyskać preparat z innymi frakcjami, bogatszy m.in. w leukocyty, hormony i inne białka. 

Ogromna zaleta jest fakt, iż fibryna jest uzyskiwana bez antykoagulantów i chemicznych separatorów jak to ma miejsce przy uzyskiwaniu PRP. Bez wątpienia zaletą i-PRF jest prostota uzyskania koncentratu bogatopłytkowego oraz jego unikalne właściwości fizyczne i biologiczne…..

Druga część artykułu dostępna w Polish Beauty Journal wydanie 7.

 

PBJ Logo
Najnowsze Artykuły
Wiedza na wyciągnięcie ręki

Monika Bonnet

Facebook Instagram Linkedin WordPress WordPress MSc MA Monika Bonnet – The Founder and Director of Promed Aesthetic Clinic & Academy Mum to two amazing boys.

Czytaj »

Silna Marka z Justyną Bielendą

Facebook Instagram Linkedin WordPress WordPress Justyna Bielenda Trenerka Biznesu, Coach ICF, psycholożka, terapeutka, kreatorka marek, twórczyni Beauty Coach Academy oraz Biznes Styl, businesswoman z 23-letnim doświadczeniem.

Czytaj »

SesnualSpa

Sandra Bujnowska Kosmetolog, trener branży kosmetycznej oraz medycyny estetycznej. Założycielka i prezes SensualSpa w Sheffield. Laureatka wielu nagród, m.in. najlepszy salon w South Yorkshire, Lider najlepszych

Czytaj »

Nowa Klinika Eva Bath

Facebook Instagram Linkedin WordPress WordPress Założycielka ‘Azalea Academy Hair & Beauty’ w tym roku przeniosła swoją działalność do zabytkowego miasta Bath, gdzie otworzyła nową Klinikę

Czytaj »

Liderka Przyszłości

Facebook Instagram Linkedin WordPress WordPress Kim jest Lider, rozpocznę od definicji podanej przez Instytut Gallupa. Każdy Lider powinien się opierać o 4 fundamentalne filary: zaufanie,

Czytaj »

Sensual Aesthetics

Facebook Instagram Linkedin WordPress WordPress Moja przygoda z kosmetologią oraz z medycyną estetyczną rozpoczeła się w 2015 roku. Pierwsze szkolenia z medycyny estetycznej ukończyłam w

Czytaj »
Polish Beauty Journal 2021
Pbj Summit 2021
Polish Beauty Journal 2021

Categories

About

© All rights reserved 2019-2021 Polish Beauty Journal is published by Balneo Community Interest Company Registered in England

Made by Balneo

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.