Osocze i fibryna bogatopłytkowa w medycynie estetycznej i regeneracyjnej.

Osocze i fibryna bogatopłytkowa w medycynie estetycznej i regeneracyjnej.

Osocze bogatopłytkowe (Platelet-rich plasma PRP) jest autologicznym preparatem krwiopochodnym zawierającym skoncentrowane płytki krwi (PLT, platelets), które są zawieszone w niewielkiej objętości osocza. Istotą działania PRP jest uwalnianie z ziarnistości płytek czynników wzrostowych, które wspomagają regenerację uszkodzonych tkanek. Otrzymuje się je z krwi obwodowej pobranej od pacjenta, poprzez jej wirowanie, co powoduje rozdzielenie poszczególnych elementów morfotycznych zależnie od ich ciężaru i skutkuje zagęszczeniem PLT. Osocze bogatopłytkowe cechuje znacznie zwiększone stężenie tak zwanych płytkopochodnych czynników wzrostu, białek wydzielanych z ziarnistości α PLT w czasie ich aktywacji. 

 

Osocze i Fibryna

Metodę tę stosuje się od kilkunastu lat w chirurgii twarzowo-szczękowej i kardiochirurgii, a od niedawna także w innych dziedzinach medycyny, między innymi w ortopedii, dermatologii, medycynie sportowej jak również w medycynie estetycznej. W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie terapią za pomocą PRP, głównie za sprawą licznych doniesień w mediach o zastosowaniu tej metody przez znanych sportowców i celebrytów oraz intensywnie prowadzonej kampanii promocyjnej na rynku usług medycznych. Po raz pierwszy PRP zastosowano podczas operacji kardiochirurgicznej. Użycie autologicznych koncentratów płytkowych i krwinek czerwonych znacznie zmniejszało zapotrzebowanie na transfuzje krwi podczas zabiegu i w konsekwencji również koszty procedur. W kolejnych latach badano między innymi wpływ PRP na szybkość gojenia się, a także występowanie infekcji mostka po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG, coronaryartery bypass surgery), co stanowi istotny problem kliniczny. 

Dziedziną w której PRP stosuje się na stosunkowo szeroką skalę jest chirurgia twarzowo-szczękowo. Najwięcej prób klinicznych dotyczyło grup pacjentów, którym po rekonstrukcji kości szczęki lub zatok przynosowych autologicznym przeszczepem kości podawano PRP w celu uzyskania szybszego wszczepu. Korzystne wyniki stosowania PRP w stomatologii opisano również w odniesieniu do zabiegów ekstrakcji zębów. Przeprowadzone badania wykazały, że PRP zmniejsza obrzęk i dolegliwości bólowe w miejscu po ekstrakcji, powodując szybsze gojenie rany. Podobne wyniki uzyskano po zabiegach wszczepiania implantów kostnych oraz po operacyjnym leczeniu defektów przyzębia. Osocze bogatopłytkowe powodowało lepszą adhezję przeszczepionych tkanek i zapewniało bardziej skuteczną hemostazę, niż w grupie leczonej standardowymi metodami.

Chirurgia plastyczna jest kolejną dziedziną, w której wykorzystuje się wspaniałe efekty działania PRP szczególnie w leczeniu przewlekłych ran (m.in. stopy cukrzycowej). W większości przypadków cykliczne podawanie PRP (co ok. 2 tygodnie) doprowadziło do szybszej epitelializacji i zamknięcia rany w porównaniu z klasycznym leczeniem chirurgicznym. W połączeniu z przeszczepieniem tkanki tłuszczowej PRP stosowano również w chirurgii rekonstrukcyjnej twarzy. Po trwającej rok obserwacji uzyskano lepszą korekcję konturu twarzy niż w grupie kontrolnej.  Kolejne badania nad właściwościami zastosowania metody PRP jest jej przeciwbólowy efekt działania w prospektywnym badaniu służącym ocenie subiektywnego odczucia bólu i ilości stosowanych leków przeciwbólowych. Badania przeprowadzono na wybranej grupie pacjentek po dużych zabiegach ginekologicznych. Osocze bogatopłytkowe podawano w miejsce zabiegu po uzyskaniu hemostazy. Ból pooperacyjny w grupie otrzymującej PRP trwał krócej i miał mniejsze nasilenie. Zastosowano również mniej opioidowych leków przeciwbólowych. 

Opracowanie metod pozyskiwania i stosowania preparatów bogatopłytkowych stało się możliwe dzięki inżynierii tkankowej. Leczenie za pomocą płytkowych czynników wzrostu zalicza się do najbardziej dynamicznie rozwijającej dziedziny medycyny która skupia się na wykorzystywaniu i wzmacnianiu naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu jak również do leczenia różnych schorzeń. 

A-PRF+ oraz i-PRF to kolejne generacje preparatów zawierających płytki krwi. Pionierem i wynalazcą jak i propagatorem stosowania czynników wzrostu zawartych w fibrynie bogatoplytkowej jest Dr J.Choukroun który zastosował tę metodę w chirurgii stomatologicznej i regeneracyjnej. 

A-PRF+ Advanced Platelet Rich Fibrin Plus to ulepszona fibryna bogatopłytkowa, zaś i-PRF to Incjectable Platelet Rich Fibrin to iniekcyjna (płynna i nadająca się do iniekcji) fibryna bogatopłytkowa.  A-PRF Plus i I-PRF, w przeciwieństwie do PRP, są to preparaty bogate w fibrynę-aktywna formę fibrynogenu, która dzięki swojej strukturze tworzy elastyczna matryce dla komórek.  Preparaty fibrynowe miały swoje zastosowanie w medycynie już kilka lat temu, jednak wówczas były dostępne jedynie w formie żelu, który nie nadawał się do iniekcji, sprawdzał się za to np. w przypadkach leczenia owrzodzeń skóry.  Fibryna I-PRF jest pod tym względem inna. Utrzymuje postać płynną przez ok. 12 do 15 minut od przygotowania. 

Z punktu widzenia medycyny estetycznej zasadniczą różnicą pomiędzy osoczem PRP a fibryna I-PRF jest ilość, jakość jak i sposób działania oraz potencjał komórek krwi i trombocytów (czyli PLT) obecnych w fibrynie. Ma to bowiem bezpośredni wpływ na efekty stosowanych terapii w medycynie estetycznej, szczególnie terapii tzw. anti-aging. Zarówno ilość jak i tempo uwalniania czynników wzrostu znacząco różnią się w preparatach PRP i I-PRF. Fibryny uwalniają niektóre czynniki wzrostu dłużej i w większych stężeniach, chodzi tu przede wszystkim o płytkowe czynniki wzrostu (PGF), które są magazynowane w trombocytach, a następnie uwalniane. 

W sposób naturalny następuje proces polimeryzacji włóknika w fibrynie PRF, który sprzyja wychwytywaniu i kumulacji komórek oraz cytokin już podczas wirowania. Następnie zostaje wytworzona trójwymiarowa sieć fibrynowa, która zostaje poddana naturalnej „aktywacji” (bez trombiny czy jonów wapnia, jak to ma miejsce w przypadku PRP) poprzez kontakt tkanki docelowej z kolagenem w miejscu aplikacji. Dzięki temu następuje powolne uwalnianie zawartych w PLT czynników PGF (ponad 7 dni) co w rezultacie prowadzi do dłuższej ekspozycji tkanek na ich stałe stężenie. 

Fibryna I-PRF, podobnie jak osocze PRP,  jest uzyskiwane z krwi pacjenta poprzez jej odpowiednią obróbkę.  W odróżnieniu do PRP (powyżej 1300 obr./min odwirowania krwi), fibrynę I-PRF uzyskuje się podczas podobnego procesu wirowania krwi, jednak proces ten trwa krócej i dużo wolniej niż w przygotowaniu PRP. Dzięki zmniejszeniu prędkości wirowania (poniżej 700 obr./min) można uzyskać preparat z innymi frakcjami, bogatszy m.in. w leukocyty, hormony i inne białka. 

Ogromna zaleta jest fakt, iż fibryna jest uzyskiwana bez antykoagulantów i chemicznych separatorów jak to ma miejsce przy uzyskiwaniu PRP. Bez wątpienia zaletą i-PRF jest prostota uzyskania koncentratu bogatopłytkowego oraz jego unikalne właściwości fizyczne i biologiczne…..

Druga część artykułu dostępna w Polish Beauty Journal wydanie 7.

 

PBJ Logo
Najnowsze Artykuły
Wiedza na wyciągnięcie ręki

Own label in UK

Sukces kreowania własnej marki w UK Determinacja i wiedza doprowadziły nasze bohaterki do miejsca, gdzie są teraz i prezentują dumnie efekt swojej długoterminowej strategicznej pracy.

Czytaj »

Hair Life Professional

Problemem w życiu jest stres, brak czasu oraz zła interpretacja tego co nas dookoła otacza. Wszyscy, którzy żyją w schemacie rutyny mogą zapłacić za szczęście

Czytaj »

Monika Szydlik

Facebook Instagram Linkedin WordPress WordPress Od 2011 roku Monika posiada doświadczenie zawodowe w luksusowych hotelach na Sycylii, w Austrii i Szwajcarii w obszarze SPA jako:

Czytaj »

Womens Club

Facebook Instagram WordPress WordPress Dołącz do wyjątkowej społeczności Polish Beauty Journal objoł patronatem wyjątkowe wydarzenie, które zmieni kierunek myślenia oraz nawyków w twoim dotychczasowym życiu.

Czytaj »
Polish Beauty Journal 2021
Pbj Summit 2021
Polish Beauty Journal 2021

Categories

About

© All rights reserved 2019-2021 Polish Beauty Journal is published by Balneo Community Interest Company Registered in England

Made by Balneo