GDPR

General Data Protection Regulation (unijny skrót to GDPR), czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrót), Administratorem danych osobowych przekazanych dla Polish Beauty Journal jest organizacja Balneo Community Interest Company z siedzibą w Bournemouth, Dorset, Wielka Brytania, email: hello@pbj.com

Kluczowe dla nas jest utrzymanie zaufania co do sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy nasze oprogramowanie działa poprawnie i bezpiecznie, wewnętrzne procesy i zasady są prawidłowe, a nasi współpracownicy odpowiednio przetwarzają dane (biznesowe). Jest to nieustające zadanie.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji czyności promocyjnych udostępnionych na platformie Polish Beauty Journal.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe zrealizowanie usługi.